homepage

  Karateschool Kenshin

  Goju-Ryu Karate-do in Dongen


  De lessen bij Kenshin worden gegeven door Mark van Diem (5e Dan), Olga van Diem (4e Dan) en Corné van Gool (4e Dan).

  markvandiem

  Mark, de dojo-instructeur van Karateschool Kenshin begon in 1985 op 10-jarige leeftijd met karatetraining. Na 6 jaar behaalde hij zijn 1e Dan en startte toen ook met lesgeven binnen de karateschool waar hij op dat moment trainde. In 2004 besloot hij samen met Olga van Diem en Corné van Gool zijn eigen karateschool te starten. Op 1 maart 2004 vond de eerste Kenshin training plaats. Snel daarna is aansluiting gezocht bij de Goju-kai Karate-do Holland (GKH). In april 2005 behaalde Mark de 3e Dan en werd daarmee officieel leraar in het Goju-ryu Karate-do. Naast het lesgeven bij Kenshin traint Mark regelmatig bij Jan van den Dries Kyoshi (7e dan). Inmiddels heeft mark de 5e Dan en de meestertitel van Shihan Renshi behaald.

   

  olgavandiem

  Olga is gestart met het beoefenen van Goju Ryu Karate-do in 1999. Na 4,5 jaar maakte zij samen met Mark van Diem en Corné van Gool de stap om een eigen karateschool op te richten. Op 1 maart 2004 vond de eerste Kenshin training plaats. Snel daarna is aansluiting gezocht bij de Goju-kai Karate-do Holland (GKH). In april 2006 behaalde Olga de eerste dan (zwarte band). In 2011 werd ze officieel leraar met het behalen van de derde dan. Naast het lesgeven bij Kenshin traint Olga regelmatig bij Jan van den Dries Kyoshi (7e dan), Shibucho en director van de GKH. Ook zet ze zich in als lid van de scheidsrechterscommissie van de GKH. In 2016 heeft Olga de titel van Jokyo (4e dan) behaald.

   

  Corne is gestart met Goju-ryu Karate-do in 1989. Hij behaalde zijn 1e dan en assisteerde regelmatig met lesgeven in de karateschool waar hij destijds trainde. In 2004 startte hij samen met Mark en Olga van Diem karateschool " Kenshin". Na de aansluiting bij de Goju-kai Karate-do Holland (GKH) ging hij trainen bij Jan van den Dries Kyoshi (7e dan) wat resulteerde in het behalen van zijn 2de dan in Zwitserland in 2007. Zijn officiële leraren titel behaald hij in 2011, toen hij slaagde voor het  3e dan examen. Naast het lesgeven bij Kenshin traint Corne nog regelmatig bij Jan van den Dries Kyoshi. Inmiddels is Corne net als Olga 4e Dan Jokyo.