homepage

    Karateschool Kenshin

    Goju-Ryu Karate-do in Dongen


    Karateschool Kenshin is opgericht in 2004 door Mark van Diem, Olga van Diem en Corné van Gool. Kenshin biedt onderwijs in het Goju-ryu Karate-do.

    Goju-ryu Karate-do is één van de vier karatestijlen die wereldwijd worden erkend. Goju verwijst naar de samenwerking tussen 'Go' (onbuigzaamheid of kracht) en 'Ju' (buigzaam of meegaand), hierin schuilt de essentie van deze karatestijl. Het heeft de intentie een methode (Do) te zijn welke een harmonieuze ontwikkeling van lichaam en geest beoogt en bovendien aanzet tot het cultiveren van moed, discipline, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, controle en doorzettingsvermogen. Op de website van de Goju-kai Karate-do Holland (de overkoepelende organisatie voor beoefenaars van deze stijl in Nederland), www.gojukai.nl, is nog meer informatie te vinden over Goju-ryu Karate-do.

    De lessen worden bij Kenshin gegeven door de oprichters uit 2004. Gebruikmakend van hun kennis van en kunde in karate, opgebouwd door consequent trainen, gecombineerd met meer dan 10 jaar ervaring in lesgeven, doen zij hun best om elke les af te stemmen op de doelgroep. Daar waar in de senior trainingen meer focus wordt gelegd op traditionele aspecten, wordt bij de jeugd ook aandacht besteed aan competitie. Bij de allerjongsten, de Kenshin Kids, wordt op een  speelse manier omgegaan met het aanleren van de basis karatetechnieken en standen. Bij alle groepen wordt ook aandacht besteed aan aspecten als lenigheid, kracht, balans, conditie, reactievermogen en weerbaarheid. Respect voor elkaar is een belangrijke waarde in alle handelingen.