Logo groot

Welkom op de website van Karateschool Kenshin!

Bij Karateschool Kenshin wordt les gegeven in Goju-ryu Karate-do. De term 'do' in 'Karate-do' betekent dat Kenshin karate ziet als meer dan alleen een fysieke aangelegenheid. De letterlijke vertaling van 'do' is 'weg' wat symboliseert dat het beoefenen van Karate-do het ontwikkelen van jezelf inhoudt op velerlei gebieden, bijvoorbeeld mentale rust en wilskracht. Dit houdt in dat je naast het ontwikkelen van een betere conditie, spiercontrole en ademhaling ook rustiger, weerbaarder en mentaal sterker kunt worden door het beoefenen van Karate-do. Gestoeld op deze gedachtengang zien wij competitie dan ook als een middel, niet als een doel.

Voor meer informatie over het Goju-ryu Karate-do verwijs ik graag naar de website www.gojukai.nl van de Goju-kai Karate-do Holland, de stijlorganisatie waar Kenshin bij aangesloten is.

Mocht je interesse gewekt zijn, kom dan gerust een keer langs voor een proefles!

Mark van Diem Shihan Renshi
Dojo-Instructeur, 5e Dan Goju-ryu Karate-do.